تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۲۳۲۳
فکس: ۰۲۱-۸۸۹۱۳۷۶۶
آدرس ایمیل: binesh.azmoon@gmail.com
اخبار - اساتید بنام و مجرب موسسه آموزش عالی آزاد بینش - اخبار

اخبار

۵ آبان ۱۳۹۹
  اساتید بنام و مجرب موسسه آموزش عالی آزاد بینش

آدرس موسسه: بالاتر از میدان ولی عصر- خیابان ولیصر- کوچه قیومی، ناصر سابق - پلاک 23 - تلفن تماس: 88932323-021
کد پستی : 1594737613